Kom verder !

Kom verder !


Auteur:A. Bakker

  • Nederlands
  • 176 pagina’s
  • Uitgeverij Boom
  • mei 2006
  • Samenvatting

    In 2006 wordt de nieuwe Wet Inburgering in Nederland van kracht. Aan de hand van nieuwe examens zal worden getest of inburgeraars voldoende kennis hebben van Nederland. De methode Kom verder! is speciaal afgestemd op deze nieuwe examens. De auteur, Ad Bakker, is specialist op het gebied van NT2 en mede-ontwerper van het nieuwe vak Kennis van de Nederlandse Samenleving (dat Maatschappij-orientatie gaat vervangen). Kom verder! omvat twintig lessen waarin uiteenlopende praktijksituaties aan de orde komen. Centraal staat Monica da Gama, een Braziliaanse die getrouwd is met een Nederlander. In gesprekken met allerlei Nederlanders krijgt Monica tal van wetenswaardigheden te horen over uiteenlopende onderwerpen, zoals ontslag, persoonsbewijzen, voorbehoedsmiddelen, ziektes en het verenigingsleven. Tijdens iedere les vangt Monica, die de zorg heeft over haar buurkinderen, gesprekken op die op het schoolplein worden gevoerd. Ze wordt gebeld, krijgt post en wordt door haar schoonvader onderhouden over vroeger, het geloof, de politiek en de verzorgingsstaat. Het taalniveau van Kom verder! is A1; de methode gaat uit van de woordenschat die iemand heeft na het afronden van de Basiscursus (Delftse methode, of een vergelijkbare methode als IJsbreker). Alle nieuwe woorden in Kom verder! worden in verschillende talen vertaald, op de wijze van de Delftse methode.