Klinische neurologie / druk 15

Klinische neurologie / druk 15


Auteur:J.B.M. Kuks

  • Nederlands
  • 405 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • augustus 2003
  • Samenvatting

    Het klassieke leerboek Klinische neurologie van prof. dr. H.J.G.H. Oosterhuis is door de opeenvolging van frequente herziene drukken volkomen bij de tijd gebleven. Het heeft een hoge informatiedichtheid dankzij de vele opgenomen ziekte-symptoommatrices, tabellen en schematische afbeeldingen.De eerste tien hoofdstukken slaan een brug naar de basisfysiologie en anatomie, zodat de lezer eventueel weggezakte kennis kan ophalen. Daarna beschrijven drie hoofdstukken de mogelijkheden en moeilijkheden van neurologisch aanvullend onderzoek. Vervolgens komen in de laatste zestien hoofdstukken uiteenlopende neurologische ziektebeelden aan bod. De samenstellers hebben hierbij meer waarde gehecht aan het bieden van inzicht in de neurologische aandoeningen dan aan encyclopedische volledigheid.De leerstof is zorgvuldig aan de laatste inzichten en onderzoeksgegevens aangepast. Diverse nieuwe schema’s en afbeeldingen in deze grondig herziene druk verduidelijken de relatie tussen de klinische neurologie en de neurowetenschappen als grondslag ervan. De hoofdstukken rondom klinische onderwerpen beginnen elk met een patientcasus. De hierna volgende vragen plaatsen de geboden theorie in het desbetreffende hoofdstuk in een praktische context.Klinische neurologie is primair geschreven voor medische en paramedische opleidingen. Het boek is ook geschikt voor opleidingen verpleegkunde, bewegingswetenschappen en medische biologie en kan daarnaast uitstekend dienen als naslagwerk voor artsen en fysiotherapeuten.