Kleuterbijbel

Auteur:E. Kuijt

  • Nederlands
  • 191 pagina’s
  • Boekencentrum
  • maart 1987
  • Samenvatting

    Voor de ouders en alle ouderen die de Kleuterbijbel voorlezen.De kleuterbijbel is geschreven en getekend voor de kleine kinderen voor wie de Bijbel en ook een kinderbijbel nog te moeilijk en te uitgebreid is. Uit het Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel is voor de vertelstof in dit boek een keuze gemaakt. De kleuters kunnen nu eenmaal niet alles begrijpen. Elk verhaal geeft in korte zinnen en met eenvoudige woorden weer wat over het betreffende onderwerp in de Bijbel staat. Steeds is bij het schrijven uitgegaan van het bevattingsvermogen van de ‘gemiddelde’ kleuter.Bij elk bijbelverhaal is gezorgd voor voldoende illustratie. Het is namelijk bekend dat een kleuter graag wil zien waarover gelezen wordt. De tekeningen zullen dan ook ongetwijfeld stof tot praten geven! Er is gekozen voor meerkleurige tekeningen.Om het gesprek wat te helpen leiden, zijn aan het eind van elk verhaal enkele eenvoudige vragen opgenomen. U zult, naar gelang de leeftijd van uw kleuter(s) en het geduld dat de kleintjes kunnen opbrengen, zelf een keuze uit de vragen kunnen maken. Het kan nodig zijn dat de vragen wat aangepast moeten worden.De Kleuterbijbel is eveneens goed te lezen door wat oudere kinderen die de leeskunst al machtig zijn. Het leesniveau is zo laag mogelijk gehouden.De Kleuterbij bel is geen vervanging voor de ‘echte’ Bijbel, waarin het Woord van God staat. Deze gedachte heeft ons ertoe geleid bij elk verhaal de plaats aan te geven van het Bijbelgedeelte waaruit hoofdzakelijk geput is.Het is onze hartelijke wens dat de Kleuterbijbel mag meewerken om de kleine kinderen met het Woord van God vertrouwd te maken en hun de weg tot Christus te wijzen.