Kleine ontwikkelingspsychologie cassette

Kleine ontwikkelingspsychologie cassette


Auteur:R. Kohnstamm

  • Nederlands
  • 1000 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • november 2009
  • Samenvatting

    De delen I, II en III van Kleine ontwikkelingspsychologie zijn nu ook verkrijgbaar in deze luxe uitvoering in een exclusieve verzamelband. Deel 1: ‘het jonge’ kind beschrijft de ontwikkelingen van kinderen vanaf de geboorte tot hun zevende jaar. Het boek is opgebouwd uit clusters, die goed aansluiten bij de modulaire aanpak van veel opleidingen. In deze herdruk zijn nieuwe theorieen, inzichten en hedendaagse voorbeelden verwerkt, waarmee het boek geheel is aangepast aan de actualiteit.Deel 2 ‘de schoolleeftijd’ gaat over kinderen van zeven tot twaalf jaar. Er worden zo veel mogelijk dwarsverbanden gelegd met als resultaat een herkenbaar en evenwichtig ‘profiel’ van deze leeftijdscategorie. Natuurlijk zijn er in de psychologie geen revolutionaire ontdekkingen gedaan die alles wat tot nu bekend was, verouderd maken. Er vinden echter wel verschuivingen plaats. Dingen die kinderen vergeleken met voorgaande jaren meer of juist minder interesseren, ervaringen en gezinssituaties die vaker voorkomen. Die zijn in deze herdruk verwerkt, waarmee het boek een actueel beeld schetst van deze leeftijdsgroep in de huidige tijd.Deel 3 ‘de adolescentie’ gaat over de ‘vroege en midden’ adolescentie, kinderen van twaalf tot achttien jaar. In het eerste blok worden thema’s besproken als seksualiteit, de verstandelijke ontwikkeling en de toenemende autonomie. Deze drie thema’s lopen als een rode draad verder door het boek. Het tweede blok gaat over de persoonlijkheid, de waarden en idealen, de behoefte aan avontuur, de veel voorkomende problemen en de eventuele stoornissen. In het derde blok ligt de nadruk op de omgeving en de invloed daarvan. Deze derde druk is geheel herzien. In de afgelopen vijf jaar is veel onderzoek gedaan. Dat leverde niet alleen nieuwe resultaten op rond bekende thema’s, er zijn ook nieuwe thema’s opgekomen. Enerzijds door geavanceerde onderzoekstechnieken. Een goed voorbeeld daarvan is het onderzoek naar het functioneren van het puberbrein. Anderzijds is de levensstijl van jongeren veranderd, met name door de moderne media. Leeftijdgenoten zijn al sms-end, chattend of als ze ‘op msn’ zijn in voortdurende communicatie met elkaar. De virtuele wereld van de computergames is uit hun leven niet meer weg te denken. Ook de invloed van deze nieuwe verschijnselen heeft een plaats gekregen in dit boek.Een onmisbare bron van kennis en inzicht voor iedereen die zich met de ontwikkeling van kinderen bezighoudt. 3 exclusieve delen, ruim 1000 pagina’s in een exclusieve cassette