Klein geneeskundig woordenboek

Klein geneeskundig woordenboek


Auteur:P.A.A. Klok

  • Nederlands
  • 569 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • juli 2004
  • Samenvatting

    Het Klein geneeskundig woordenboek is bestemd voor iedereen die op een of andere manier betrokken is bij de lichamelijke, geestelijke en sociale zorgverlening, hetzij rechtstreeks zoals artsen, verpleegkundigen, laboranten, patiA«nten, raadgevers en klachtenfunctionarissen, hetzij meer zijdelings zoals beleidsmedewerkers op de departementen van volksgezondheid en justitie, advocaten en rechters, journalisten en medewerkers van patiA«nten/cliA«ntenplatforms.Het woordenboek heeft het karakter van een algemeen verklarend boek voor wetenschappelijke, officiA«le en populaire benamingen die in de gezondheidszorg worden gebruikt