Klein filosofisch lexicon

Klein filosofisch lexicon


Auteur:Henri Oosthout

  • Nederlands
  • 200 pagina’s
  • Klement
  • april 2014
  • Samenvatting

    ISBN: 9789086871179 Auteur: Henri OosthoutTitel: Klein filosofisch lexiconFlaptekst: Een nieuw, zeer toegankelijk geschreven lexicon van filosofische hoofdbegrippen en vaktermen en tegelijkertijd een inleiding tot het filosofische en kritische denken.De lemma’s verschaffen niet alleen korte en overzichtelijke informatie omtrent betekenis, geschiedenis en gebruik van besproken filosofische termen. Zij wijzen ook op de belangrijkste vragen die rond deze begrippen rijzen. Het lexicon belicht tevens de filosofische kant van uitdrukkingen die buiten het filosofische vakgebied gangbaar zijn (‘discours’, ‘materie’) en die dikwijls tot het alledaagse spraakgebruik horen (‘bewustzijn’, ‘ruimte’).De auteur combineert zakelijke informatie met meer beschouwelijke paragrafen en interessante faits divers uit de geschiedenis van de filosofie. In vlotte stijl geschreven, zonder jargon, lichtvoetig en niettemin verantwoord: een lexicon dat behalve tot naslag ook tot lezen uitnodigt.