Klederdracht en kleedgedrag / druk 1

Klederdracht en kleedgedrag / druk 1


Redactie:Dolly Verhoeven

  • Nederlands
  • 207 pagina’s
  • Uitgeverij Sun B.V.
  • Samenvatting

    Op 6 september 1898 werd te Amsterdam Wilhelmina Helena Pauline Maria op achttienjarige leeftijd ingehuldigd als Koningin der Nederlanden. Een van de geschenken die het Nederlandse volk zijn jonge vorstin aanbood, was een tentoonstelling van nog in gebruik zijnde klederdrachten, tezamen beschouwd als ‘nationale dracht’.Bij het vijftigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1948 werd de vorstin opnieuw een collectie drachten ten geschenke aangeboden. Deze ‘Collectie Koningin Wilhelmina’ wordt bewaard in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem.Het Wilhelmina-herdenkingsjaar 1998 is voor het Nederlands Openluchtmuseum en het Historisch Museum Apeldoorn aanleiding om in een tweetal tentoonstellingen aandacht te besteden aan het thema klederdracht. Daarbij verschijnt in augustus 1998 het boek Klederdracht en kleedgedrag, een rijk geillustreerde bundel over kleding en klederdracht in Nederland. Het boek is een samenwerkingsproject van de beide musea met de Nederlandse Kostuumvereniging en de Stichting Volksklederdrachten ‘Collectie Koningin Wilhelmina’.Klederdracht en kleedgedrag biedt een frisse kijk op het gebruik en de betekenis van dracht in de afgelopen honderd jaar. Centraal thema in het boek is de manier waarop kleding en klederdracht gebruikt worden om de eigen identiteit uit te drukken. Een twintigtal gespecialiseerde auteurs belicht zulke uiteenlopende onderwerpen als ‘de politieke dimensie van klederdrachten’, ‘koninginnen in klederdracht’, ‘klederdracht in de reclame’, ‘drachten in de schilderkunst van de negentiende eeuw’, ‘Marokkaanse traditionele kleding in Nederland’ en ‘kleedgedrag van hippies’. De aandacht gaat in deze beschouwingen niet zozeer uit naar de kledingstukken zelf, maar vooral naar de communicatie via kleding en klederdracht.