KJP psychopathologie

Auteur:Verheij

  • Nederlands
  • 526 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • 1
  • november 2003
  • Samenvatting

    1 Psychopathologie bij jonge kinderen2 Stoornissen van de motoriek3 Impulscontrolestoornissen4 Ontwikkelingsstoornissen5 Externaliserende stoornissen6 Somatoforme stoornissen en andere stoornissen gepaard gaande met ernstig lichamelijk lijden7 Angststoornissen8 Stemmingsstoornissen9 Dissociatieve stoornissen10 Psychotische stoornissen11 Persoonlijkheidsstoornissen12 Aanpassingsstoornis13 Middelenmisbruik14 Genderidentiteitsstoornis en seksuele stoornissen15 Problematische gezinsrelaties