Kindertekeningen

Kindertekeningen


Auteur:S. Meykens

  • Nederlands
  • 175 pagina’s
  • Uitgeverij Acco
  • juni 2000
  • Samenvatting

    Tekeningen zijn niet weg te denken uit het psychodiagnostisch onderzoek van kinderen en nemen vaak een centrale plaats in tijdens een belevingsonderzoek. Om kindertekeningen op een zinvolle en bruikbare wijze te interpreteren moet de onderzoeker beschikken over interpretatieve kaders die rekening houden met de ontwikkelingsniveaus van tekenprocessen en met de dynamiek van het diagnostisch proces waarin een kind bepaalde belevingen onthult en verhult. De auteurs bespreken hoe men via kindertekeningen vanuit diverse invalshoeken hypothesen kan vormen over de belevingswijzen en kernthema’s van een kind en over de aard en de ernst van eventuele emotionele problemen. Een uitgebreide illustratie licht toe hoe een interpretatieproces concreet kan verlopen.De benadering in dit cahier is hoofdzakelijk psychoanalytisch georienteerd en gaat tevens uitvoerig in op ontwikkelingsaspecten. Het cahier veronderstelt enige klinisch psychologische en psychoanalytische voorkennis en is bedoeld als orienterend kader in professionele opleidingen en in de praktijk van klinisch psychologen en therapeuten. Voor deze tweede editie werd onder meer de ontwikkeling van het prefiguratieve tekenen volledig herschreven en geactualiseerd, en werden extra illustraties en kleurentekeningen toegevoegd.Over de auteurs:SIMONE MEYKENS is als klinisch psycholoog en kindertherapeut verbonden aan het Centrum voor Kinderpsychotherapie van de K.U.Leuven. Zij is er tevens supervisor van de postgraduaatopleiding Psychodynamische Kindertherapie.GASTON CLUCKERS is hoogleraar klinische ontwikkelingspsychologie en kinderpsychotherapie aan de K.U.Leuven. Hij is verantwoordelijke van de postgraduaatopleiding Psychodynamische Kindertherapie aan het Centrum voor Kinderpsychotherapie van de K.U.Leuven. Hij publiceerde onder meer rond de thema’s ‘de relatie in therapie’ en ‘steungevende kinderpsychotherapie’.