Kindertaalverwerving

Auteur:S. Gillis

  • Nederlands
  • 564 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • 1
  • juli 2001
  • Samenvatting

    Kindertaalverwerving. Een handboek voor het Nederlands geeft een overzicht van de manier waarop kindertaalverwerving verloopt. Daarnaast worden verschillende facetten van deze taalverwerving thematisch uitgediept, telkens door een specialist op het betreffende gebied. Aan de orde komen onder andere methodologie van de kindertaalstudie, klankperceptie en klankproductie in het eerste levensjaar, fonologische ontwikkeling, lexicon en semantiek, grammaticale ontwikkeling en pragmatiek. Ook de tweede-taalverwerving en de taalpathologie komen aan bod. Daarmee is Kindertaalverwerving. Een handboek voor het Nederlands het eerste complete handboek op het gebied van de kindertaalverwerving. Het is zeer toegankelijk geschreven, waardoor linguistische, psychologische of andere specialistische voorkennis niet nodig is.