Kinderrevalidatie / druk Heruitgave

Kinderrevalidatie / druk Heruitgave


Auteur:M.J. Meihuizen-De Regt

  • Nederlands
  • 576 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • juni 2009
  • Samenvatting

    Kinderrevalidatie omvat het onderzoeken en behandelen van motorische, cognitieve, communicatieve en sociaal-emotionele problemen bij kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking. Het vakgebied is volop in ontwikkeling. Gedurende de afgelopen jaren zijn diverse internationale meetinstrumenten voor de Nederlandse kinderrevalidatie gestandaardiseerd. Sinds 2008 is er een in het Nederlands vertaalde versie beschikbaar van de International Classification of Functioning, te weten de ICF-CY (Children en Youth). Deze biedt een gemeenschappelijk begrippenkader voor de beschrijving van functionerings-problemen samenhangend met de gezondheidstoestand. Als uitgangspunt voor diagnostiek en interventie zijn recent diverse ‘evidence-based’ richtlijnen ontwikkeld. Ook zijn er ontwikkelingen te melden op het strikt medische vlak en zijn er belangrijke stappen gezet gericht op de samenhang en afstemming tussen alle activiteiten betreffende de kinderrevalidatie. In deze vierde herziene druk van ‘Kinderrevalidatie’ komen alle vernieuwingen aan bod en krijgt de lezer wederom een professionele kijk op het vakgebied. Evenals in de vorige drukken is er gekozen voor een tweedeling.Het eerste, algemene gedeelte geeft een beeld van de uitgangspunten in de kinderrevalidatie. Het is gewijd aan de verschillende domeinen die bij de ontwikkeling van het kind zijn te onderscheiden. Elk domein wordt beschreven vanuit het oogpunt van het normale ontwikkelingsverloop, de diagnostiek en de mogelijkheden voor behandeling en begeleiding van kind en ouders.Het tweede, diagnosegerichte deel gaat in op de meest voorkomende ziektebeelden die aanleiding geven tot problemen in het functioneren. Per ziektebeeld wordt informatie gegeven over de epidemiologie, de etiologie, de kenmerken en het natuurlijk beloop. Aansluitend beschrijft het boek de gevolgen voor de ontwikkeling en het praktisch functioneren op korte en langere termijn. Ten slotte komen de mogelijkheden voor onderzoek en interventie aan de orde.