Kinderpsychotherapie

Kinderpsychotherapie


Auteur:R. de Bruin-Beneder

  • Nederlands
  • 262 pagina’s
  • Coutinho
  • januari 1998
  • Samenvatting

    Dit boek vormt een onderdeel van een serie leerboeken voor ben die in de praktijk van de psychotherapie werkzaam (zullen) zijn. Deze serie wil de beginnende therapeut behalve een ambachtelijke training, ook voldoende theoretische bagage meegeven. Ieder deel van de serie stelt een aspect van de psychotherapeutische praktijk centraal. In dit eerste deel is dat de psychotherapie met kinderen. In de eerste drie hoofdstukken komt aan de orde in welke opzichten ‘de kinderpsychotherapie zich onderscheidt van therapie voor volwassenen en welke eisen dit stelt aan de therapeut. Daarna gaan de auteurs in op de structuur en grenzen van psychotherapie met kinderen en op de rol van de ouders voor en tijdens de behandeling. In de daaropvolgende hoofdstukken worden de drie belangrijkste richtingen in de kinderpsychotherapie beschreven: de psychoanalytische benadering, de experientiele kinderpsychotherapie (clientgerichte aanpak en beeldcommunicatie) en de gedragstherapie. Het boek besluit met enkele aspecten die bij de beroepsuitoefening een rol spelen. Kinderpsychotherapie is niet alleen interessant voor kinderpsychotherapeuten. Ook therapeuten die uitsluitend volwassenen behandelen, moeten het een en ander weten van de behandeling van kinderen. Al hun clienten zijn tenslotte ooit kind geweest.