Kindermishandeling

Kindermishandeling


Auteur:A. Wolzak

  • Nederlands
  • 99 pagina’s
  • SWP
  • augustus 2005
  • Samenvatting

    Jaarlijks zijn vele kinderen het slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik in het gezin. Verschillende beroepsbeoefenaren en beleidsmakers houden zich bezig met de aanpak van dit maatschappelijke probleem. Vaak zijn zij slechts betrokken bij een deel van die aanpak. Zij zijn bijvoorbeeld vooral gericht op preventie of werken in de hulpverlening. In dit boek wordt juist de aanpak van begin tot eind op een rij gezet: universele preventie, ondersteuning van risicogezinnen, signalering, melding, onderzoek en beoordeling, hulpverlening en bescherming, straf en samenhang en samenwerking. Daaraan voorafgaand staan de auteurs stil bij de vraag waarom een goede aanpak van kindermishandeling zo noodzakelijk is en welke aanknopingspunten er zijn om kindermishandeling te kunnen bestrijden. Kindermishandeling: de aanpak in Nederland is bestemd voor beroepskrachten (in opleiding) en beleidsmakers in onder andere de (jeugd)gezondheidszorg, jeugdzorg, jeugd-ggz, jeugdbescherming, het onderwijs en bij overheden, die vanuit hun functie de aanpak van kindermishandeling kunnen en willen verbeteren. Adrie Wolzak en Ingrid ten Berge zijn beiden werkzaam bij het Expertisecentrum Kindermishandeling van NJI (Nederlands Jeugd Instituut) .