Kinderen van nu

Auteur:M. Blackburn Losey

  • Nederlands
  • 192 pagina’s
  • Panta Rhei
  • oktober 2007
  • Samenvatting

    KINDEREN VAN NU is de verzamelnaam voor de steeds groter wordende groep kinderen die geboren wordt met bijzondere psychische gaven zoals het vermogen tot telepathie, helderziendheid, herinneringen aan vorige levens en het vermogen tot communicatie met geestelijke wezens. Soms beschikken ze al op zeer jonge leeftijd over een levenswijsheid die volwassenen verbijstert.Vaak worden deze kinderen door de medische wereld als abnormaal beschouwd, en krijgen het etiket autistisch, geestelijk gehandicapt of ADHD opgeplakt. Soms zijn deze kinderen ook ernstig lichamelijk gehandicapt, kunnen niet lopen of spreken, maar blijken bij nadere beschouwing over een rijk geestelijk leven te beschikken.Dr. Meg Blackburn Losey, een Amerikaans medium en lichtwerker, kwam tijdens haar workshops in contact met deze verbazingwekkende kinderen en hun ouders, waarbij zij veel ongelooflijke verhalen te horen kreeg. Dit boek is een verslag van haar persoonlijke ervaringen met deze kinderen. Het geeft een overzicht van de verschillende categorieen nieuwetijdskinderen met suggesties voor de omgang met elke categorie.Het boek is een vurig pleidooi voor een open en positieve benadering van deze ‘afwijkende’ kinderen, die dankzij hun bijzondere gaven juist heel veel te bieden hebben aan de mensheid.