Kinderen en gedragsproblemen

Kinderen en gedragsproblemen


Auteur:Martine F. Delfos

  • Nederlands
  • 290 pagina’s
  • Pearson Assessment and Information
  • april 2007
  • Samenvatting

    Het derde deel gaat in op de problematiek van de diagnostiek, de hulpverlening en het speciaal onderwijs. In Kinderen en gedragsproblemen presenteert Martine Delfos een biopsychologisch model van gedrag. Gedragsstoornissen als angst, agressie, depressie en ADHD worden uitvoerig door haar belicht. Op inzichtelijke wijze gaat zij in op de vraag of gedrag vanuit aanleg wordt gestuurd, door rijping van het centrale zenuwstelsel wordt bepaald of door omgevingsfactoren. Hoewel deze drie factoren altijd een rol spelen in het totstandkomen van gedrag, is het maken van een onderscheid van wezenlijk belang voor de hulpverlening. Problematiek die in aanleg of door rijping gestuurd wordt, vereist een geheel andere hulpverleningsstrategie dan gedrag dat vooral door omgevingsfactoren in stand wordt gehouden. Het model omvat biologische verschillen tussen mannen en vrouwen en de betekenis daarvan voor de problematiek bij kinderen en jeugdigen. Het boek combineert een wetenschappelijke en theoretische visie met praktische toepasbaarheid in de hulpverlening aan kinderen en jeugdigen. ‘De schrijfster heeft een zeer geslaagde trilogie geschreven, die ik van harte kan aanbevelen als ‘body of knowledge’ voor alle studenten in de hogere jaren van sociaal-agogische opleidingen.’ Uit: SPH