Kinder- en jeugdpsychiatrie

Auteur:Onbekend

  • Nederlands
  • 472 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • november 2007
  • Samenvatting

    Behandeling van kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen dient plaats te vinden in het verlengde van zorgvuldig onderzoek en adequate diagnostiek. Verwijzingsverheldering en hulpvraagverduidelijking zijn daarbij essentieel, evenals een of meerdere adviesgesprekken om tot een gedeelde visie op behandeling en begeleiding te komen. De kinder- en jeugdpsychiatrie evolueert. Haar kennisbestand, ook voor wat betreft behandeling en begeleiding, neemt exponentieel toe. The state of the art onderging in het laatste decennium een metamorfose.Het herziene deel ‘Behandeling en begeleiding’ uit de bekende trilogie ‘Kinder- en jeugdpsychiatrie’ is, vergeleken met haar voorgangster uit 1996, een totaal nieuw boek. Vanuit de redactie is aan de auteurs gevraagd om ruim aandacht te besteden aan bruikbare psychoeducatie. Elk hoofdstuk start vanuit een stroom- of beslissingsschema. Dit schema is leidinggevend voor de opbouw van het hoofdstuk. Steeds opnieuw wordt uitgewerkt welke evidentie ten grondslag ligt aan een beslissing wat betreft behandeling en begeleiding. De behandelingsmodaliteiten binnen het beslissingsschema worden elk apart besproken. Het boek kent in het laatste hoofdstuk een toegift. In ‘Drawing on the evidence’ worden – in gecondenseerde vorm – de Engelse kinder- en jeugdpsychiatrische behandelingsrichtlijnen gepresenteerd, een praktijk die overwegend parallel loopt met de visie van de auteurs in de voorafgaande hoofdstukken.Prof. dr. F. Verheij, hoogleraar klinische kinder- en jeugdpsychiatrie, is hoofd patientenzorg van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Erasmus MC-Sophia te Rotterdam.Prof. dr. F.C. Verhulst, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie, is hoofd van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Erasmus MC-Sophia te Rotterdam.Dr. R.F. Ferdinand is kinder- en jeugdpsychiater bij De Waag, Centrum voor ambulante forensische psychiatrie.