Kind En Trauma

Auteur:Jeanette Eland

  • Nederlands
  • 128 pagina’s
  • Swets & Zeitlinger
  • september 2000
  • Samenvatting

    Kind en traumaEen opvangprogrammaJeanette Eland, Carlijn de Roos & Rolf KleberWeinig is voor volwassenen zo aangrijpend als de confrontatie met kinderen die getroffen zijn door een ramp, een ongeluk, geweld of plotseling verlies. ‘Wat gebeurt er met deze kinderen?’ ‘Wat begrijpen ze ervan?’ ‘Komen ze hier ooit overheen?’ ‘Wat kan ik doen om hen te helpen?’ Het zijn vragen die ons diep raken en aan ons knagen.In het boek Kind en trauma wordt verslag gedaan van een uitgebreid onderzoek naar psychische gevolgen van schokkende gebeurtenissen bij kinderen. Het onderzoek heeft geleid tot een opvangprotocol dat gebruikt kan worden om deze kinderen bij te staan en te begeleiden. Uitvoerig wordt stilgestaan bij stressreacties, de invloed op de latere ontwikkeling, psychopathologie, preventieve interventies na accute traumatisering en voorlichting. Het protocol bespreekt uitvoerig de eerste vier bijeenkomsten voor de individuele opvang van het kind. Bovendien wordt er uitgebreid aandacht besteed aan ouderbegeleiding, groepsopvang, en opvang op school. Het boek besluit met een hoofdstuk over organisatorische suggesties om GGZ- of jeugdhulpverleningsinstellingen zodanig aan te passen dat zij geschikt worden voor traumaopvang.