Kind en scheiding / druk 2

Auteur:M.J.C. Koens

  • Nederlands
  • 300 pagina’s
  • Sdu Uitgevers
  • mei 2008
  • Samenvatting

    In de reeks Monografieen (echt)scheidingsrecht wordt getracht aan elk onderdeel van het met (echt)scheidingen samenhangende recht aandacht te besteden. Dat gebeurt door in elke monografie een specifiek onderwerp op zo helder mogelijke wijze weer te geven. De reeks beoogt daarmee een totaalbeeld van het (echt)scheidingsrecht te bieden, primair aan deskundigen en aan hen die dat willen worden. Daarnaast is de reeks toegankelijk voor de leek die meer over een bepaald onderwerp te weten wil komen.In Kind en scheiding worden de schijnwerpers gericht op de juridische gevolgen van echtscheiding in relatie tot de kinderen. Onderdelen van het familie- en jeugdrecht, zoals het opvoedings- en verzorgingsrecht, de woonplaats, het naamrecht, het gezag over minderjarige kinderen, het omgangsrecht, de informatie over en consultatie bij belangrijke onderwerpen de kinderen betreffende en de bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding en studie van de kinderen, zijn in het geding als het gaat om echtscheiding of beeindiging van het (homo)huwelijk, het geregistreerd partnerschap of het samenwonen buiten huwelijk. Daarnaast komen onderwerpen van echtscheidingsprocesrecht zoals het ouderschapsplan, het horen van kinderen, voorlopige voorzieningen e.d. aan de orde. Ook wordt uitvoerig ingegaan op de positie van de nieuwe partners na de scheiding en internationale kinderontvoering. Auteur Theo Koens was van 1977 tot 1983 werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij de sectie personen-, familie- en jeugdrecht van de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg. Na een periode van vijf jaar rechterschap bij de Arrondissementsrechtbank te Breda stapte hij over naar het Gerechtshof in Den Bosch. Daar werkte hij in de rekestensector waarin voornamelijk zaken van familie- en jeugdrecht worden behandeld in hoger beroep. In de periode 1993-1998 was hij daarnaast bijzonder hoogleraar familie- en jeugdrecht aan de Universiteit Maastricht.Van 2001 tot 2006 was hij voorzitter van de Vereniging voor familie- en jeugdrecht. Sedert medio 2006 is hij lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba.