Kijk Op Spel + Cd-Rom

Auteur:H. De Nooij

  • Nederlands
  • 256 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • april 2004
  • Samenvatting

    Kijk op spel: Drama voor de pabo is het nieuwe basisboek voor iedere leerkracht (in spe) die drama geeft. Waar komt het vak vandaan, wat is het verschil tussen toneel en drama, hoe zet je activiteiten op en hoe begeleid je die? Wat zijn de vakinhouden en hoe zorg je dat het onderwijsinhoudelijk ook zinvol is? Kijk op spel behandelt waardevolle thema’s als welke invloed creatieve vorming bijvoorbeeld op het zelfbeeld van kinderen heeft en welke rol de leerkracht hierin kansspelen. Het boek helpt de leerkracht een vakvisie te ontwikkelen, maar ook om dramatische spelactiviteiten praktisch te concretiseren. De rol van de leerkracht komt uitgebreid aan bod, geheel conform de competentiegerichtheid van het huidige pabo-onderwijs. Met stappenplannen, aandachtspunten voor begeleiding, heldere definities van werkvormen en voorbeelden van nabesprekingsvragen maakt het boek het vak concreet en toegankelijk. De bijbehorende cd-rom met videobeelden illustreert de behandelde theorie op een aansprekende manier.