Kijk Op Karma

Auteur:Paul Wormer

  • Nederlands
  • 319 pagina’s
  • Uitgeverij Christofoor
  • juni 2002
  • Samenvatting

    In dit boek van Paul Wormer en Lilli Chavannes wordt een methode beschreven om onderzoek te doen naar de verschillende lotselementen die in iedere levensloop gaandeweg aan het licht komen. Door indringend in te gaan op concrete levensfeiten – iemands lichamelijke constitutie, temperament, aanleg, voor- en afkeuren en belangrijke richtinggevende ontmoetingen en gebeurtenissen – is het mogelijk gevoel voor zijn of haar karma te ontwikkelen. Het gaat daarbij om gewone mensen, om u en ons – en de ontdekking is dat iedereen in dit opzicht bijzonder is. Ate Koopmans, de geestelijk vader van deze onderzoeksvorm, zegt erover: Het betekent een op weg gaan, hoe beginnend ook, niet gericht op resultaten, maar op een andere innerlijke houding ten opzichte van onze medemens.