Khudaka-Nikaya / 1 Sutta-Nipata en Dhammapada

Auteur:Buddha

  • Nederlands
  • 384 pagina’s
  • Bodhi
  • november 2002
  • Samenvatting

    Dit deel van de Klassieke Tekstbibliotheek biedt een vertaling uit het Pali van de Sutta-Nipata (Verzameling van Sutta’s) en het Dhammapada (Woorden van de Dhamma), verzamelingen van leerteksten die aan de Boeddha worden toegeschreven. Ze worden beschouwd als de oudste delen van de Pali-Canon en behoren tot de Khuddaka-Nikaya: de verzameling van korte teksten.In de Sutta-Nipata worden aanwijzingen gegeven voor de wijze waarop men als volgeling van de Boeddha zou dienen te leven. Een grote verscheidenheid aan themata komt daarbij aan de orde, zoals de mediatie op liefdevolle vriendelijkheid, de dood, ouderdom, begeerte, de vergankelijkheid van lichaam en bezit. Het is deze brede thematiek die het werk zo aantrekkelijk maakt. Daardoor groeide het uit tot een leidraad voor zowel de monnik als de leek.Ook het Dhammapada kan men karakteriseren als een handleiding. Het is een tekst die aangeeft hoe wij ons kunnen onttrekken aan de ketenen die ons binden aan het leedvolle, onbevredigende bestaan in deze wereld. Het Dhammapada vormt een po’tisch hoogtepunt in de Pali canon en wordt, naast bijvoorbeeld de Tao Teh Tsing en de Upanishaden, terecht beschouwd als een van de grote wijsheidsboeken uit de wereldliteratuur.