Kern Van Het Internationaal Publiekrecht

Kern Van Het Internationaal Publiekrecht


Auteur:A. Nollkaemper

  • Nederlands
  • 460 pagina’s
  • juli 2005
  • Samenvatting

    InhoudInternationaal publiekrecht is het recht dat wereldwijd de uitoefening van publiek gezag regelt teneinde gemeenschappelijke belangen te beschermen. Internationaal publiekrecht houdt zich bezig met actuele problemen, zoals vrede en veiligheid, terrorisme, rechten van de mens en duurzame ontwikkeling. Hoewel internationaal publiekrecht wereldwijde ambities heeft, is het ook van belang voor de dagelijkse praktijk in Nederland. Het in Nederland geldende recht kan niet meer worden gekend en begrepen zonder kennis van internationaal publiekrecht.FormuleHet boek is uitermate helder van opzet en biedt de beginnend jurist een ingang in de meer gespecialiseerde literatuur.DoelgroepDit studieboek is geschreven ten behoeve van het bacheloronderwijs in het vak Internationaal Publiekrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.