Kern van het bestuursrecht

Kern van het bestuursrecht


Auteur:R.J.N. Schlossels

  • Nederlands
  • 381 pagina’s
  • Boom Juridische uitgevers
  • augustus 2010
  • Samenvatting

    Dit boek beoogt een overzichtelijke en complete inleiding te zijn in het algemeen bestuursrecht. Voor beginnende studenten is de bestudering van dit rechtsgebied geen eenvoudige opgave. Het bestuursrecht is abstract en de Algemene wet bestuursrecht is behoorlijk technisch.Kern van het bestuursrecht introduceert de student aan de hand van talrijke voorbeelden, juridische casus, schema’s en oefeningen stapsgewijs in de boeiende wereld van het hedendaagse bestuursrecht. Hierbij is enerzijds in het bijzonder aandacht besteed aan didactiek. Anderzijds zijn geen concessies gedaan aan het wetenschappelijke niveau van het boek. Zo gaat veel aandacht uit naar grondslagen en beginselen. Ook de bespreking – op een begrijpelijke wijze – van meer ingewikkelde onderwerpen wordt niet gemeden.