Kern van het bestuursrecht EBOOK

Auteur:R.J.N. Schlossels

  • Nederlands
  • Boom Uitgevers Den Haag
  • september 2010
  • ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe
  • Samenvatting

    Dit boek beoogt een overzichtelijke en complete inleiding te zijn in het algemeen bestuursrecht. Voor beginnende studenten is de bestudering van dit rechtsgebied geen eenvoudige opgave. Het bestuursrecht is abstract en de Algemene wet bestuursrecht is behoorlijk technisch.Kern van het bestuursrecht introduceert de student aan de hand van talrijke voorbeelden, juridische casus, schema’s en oefeningen stapsgewijs in de boeiende wereld van het hedendaagse bestuursrecht. Hierbij is enerzijds in het bijzonder aandacht besteed aan didactiek. Anderzijds zijn geen concessies gedaan aan het wetenschappelijke niveau van het boek. Zo gaat veel aandacht uit naar grondslagen en beginselen. Ook de bespreking – op een begrijpelijke wijze – van meer ingewikkelde onderwerpen wordt niet gemeden.