Kern van het bestuursrecht

Kern van het bestuursrecht


Auteur:R. Schlossels

  • Nederlands
  • Boom Juridische uitgevers
  • september 2013
  • Samenvatting

    Dit boek beoogt een overzichtelijke en complete inleiding te zijn in het algemeen bestuursrecht. Voor beginnende studenten is de bestudering van dit rechtsgebied geen eenvoudige opgave. Het bestuursrecht is abstract en de Algemene wet bestuursrecht is behoorlijk technisch._x000D_Kern van het bestuursrecht introduceert de student aan de hand van talrijke voorbeelden, juridische casus, schema’s en oefeningen stapsgewijs in de boeiende wereld van het hedendaagse bestuursrecht. Hierbij is enerzijds in het bijzonder aandacht besteed aan didactiek. Anderzijds zijn geen concessies gedaan aan het wetenschappelijke niveau van het boek. Zo gaat veel aandacht uit naar grondslagen en beginselen. Ook de bespreking – op een begrijpelijke wijze – van meer ingewikkelde onderwerpen wordt niet gemeden.Deze vierde druk is grondig gereviseerd. Een revisie was onder meer noodzakelijk in verband met de komst van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht op 1 januari 2013 en de (gedeeltelijke) inwerkingtreding van de Wet Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten op 1 juli 2013. Ook waren er veel wijzigingen in de bijzondere bestuurswetgeving. Deze maakten een ‘update’ noodzakelijk.