Kennis Maken

Kennis Maken


Auteur:Kessels

  • Nederlands
  • 320 pagina’s
  • Scriptum
  • oktober 2002
  • Samenvatting

    Kennis en kennisontwikkeling zijn cruciaal voor het succes van individuen en organisaties. Daar zult u het waarschijnlijk mee eens zijn. Maar hoe zorgen we dan voor een zo optimaal mogelijke kennisontwikkeling? In dit boek wordt leren beschouwd als een proces waarin kennis gemaakt wordt. Dat is een proces dat zelden solitair plaatsvindt. Meestal gebeurt leren in gezelschap. Daar waar medewerkers met elkaar optrekken leren zij problemen op te lossen, in interactie met klanten, systemen en leidinggevenden. Deze leerprocessen voltrekken zich steeds meer op en rond het werk, zonder dat de betrokken medewerker er expliciet aandacht aan schenkt.Noch een buitenstaander, noch de lerende zelf bepalen bewust de componenten van het leren. Toch vinden leerprocessen plaats, autonoom en ongepland. Werken en leren zijn nauw met elkaar verbonden en kunnen we eigenlijk niet meer los van elkaar zien. De factoren die van invloed zijn op het leren hebben onverkort betekenis voor het werk.Dit boek is een zoektocht naar nieuwe benaderingen om leerprocessen in de context van werk te bevorderen. De auteurs kiezen daarbij onverhuld voor een perspectief dat gericht is op persoonlijke ontwikkeling, aansluitend bij individuele passie en gedrevenheid en samenwerking op basis van wederzijdse aantrekkelijkheid. De bijdragen zijn alle gestoeld op praktijkervaring in diverse organisaties en contexten. In ‘Kennis maken: leren in gezelschap’ vindt u een geheel aan theoretische en praktische perspectieven omtrent het inrichten van leerprocessen.