Kennis compact gemeentelijke schuldhulpverlening / druk Heruitgave

Kennis compact gemeentelijke schuldhulpverlening / druk Heruitgave


Auteur:Olga Hoekstra

  • Nederlands
  • 176 pagina’s
  • Mijnmanagementboek.nl
  • juli 2013
  • Samenvatting

    De Kennis Compact Gemeentelijke schuldhulpverlening is een praktisch naslagwerk over de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en de optimale uitvoering daarvan. Dit naslagwerk geeft een basis om je visie op schuldhulpverlening te vormen en om weloverwogen beleidskeuzes te maken. Het biedt handvatten om de uitvoering van de schuldhulpverlening met kwaliteit neer te zetten.De lezer krijgt een duidelijk overzicht van wat (gemeentelijke) schuldhulpverlening inhoudt, welke diensten er zijn en wanneer welke diensten optimaal ingezet kunnen worden. Daarnaast geeft deze KC informatie over de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en wat deze wet betekent voor de gemeente, de schuldhulpverlener, de klant en de schuldeiser. Ook wordt een visie gevormd over het al dan niet uitbesteden van (de uitvoering van) schuldhulpverlening. Verder vindt de lezer informatie over de NEN-certificering en in hoeverre dit de kwaliteit van de dienstverlening ten goede kan komen. Tot slot is er aandacht voor de verschillende organisaties en samenwerkingsverbanden in het werkveld en koppeling van de Wgs met andere wetgeving, zoals de Wmo, de Wet Incassokosten en de Fraudewet.