Keizer Wilhelm II

Auteur:J.H.J. Andriessen

  • Nederlands
  • 354 pagina’s
  • Uitgeverij Aspekt B.V.
  • december 2007
  • Samenvatting

    Nadat Duitsland in 1918 de wapenen moest neerleggen, week de Duitse keizer Wilhelm ll, op advies van zijn generaals, naar Nederland uit alwaar hij zijn leven, tot aan zijn dood in 1941, in betrekkelijke eenvoud zou doorbrengen.Over Wilhelm ll zijn vele boeken geschreven ende meeste daarvan beoordelen hem negatief tot zeer negatief. Zo negatief, dat men zich wel moet afvragen hoe het mogelijk is geweest dat deze man zich gedurende de eerste 25 jaar van zijn regering kon handhaven in een land dat zich onder zijn leiding ontwikkelde tot eender machtigste en modernste staten van Europa en op economisch gebied een zeer belangrijkeconcurrent werd van het Britse imperium.