Kees Brusse

Kees Brusse


Auteur:Henk van der Horst

  • Nederlands
  • 388 pagina’s
  • Uitgeverij Aspekt B.V.
  • maart 2011
  • Samenvatting

    Kees Brusse is na een turbulent leven vol radio, televisie, film en toneel en liefde via vele omwegen in Australie gaan wonen, maar heeft vaak heimwee naar het land waar hij beroemd is geworden: Nederland. Tussen die twee werelden vraagt hij zich, nu hij terugkijkt op dat leven af: Was ik dat? Kees Brusse, of was het iemand anders? De meeste van zijn vrienden en collega’s zijn er niet meer. Zij die er nog wel zijn vroegen om zijn memoires. De oogziekte Macula Degeneratie zorgde er echter voor dat Kees Brusse niet meer in staat was om deze zelf te schrijven totdat zijn vriend Henk van der Horst voorstelde om de herinneringen aan hem te vertellen zodat hij het boek kon afmaken. Henk van der Horst kennen wij allemaal uit Farce Majeure, Showroom, Prettig Geregeld en zijn roman Het Geuroffer. Samen kwamen zij tot dit opmerkelijke boek, over een van de meest markante mensen die ons land rijk is. Dit boek leest dan ook als een ovatie aan het leven!