Keerpunt + CD-ROM

Keerpunt + CD-ROM


Auteur:Nvt.

  • Nederlands
  • 79 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • april 2006
  • Samenvatting

    Deze nieuwe interactieve rekenmethodiek is bedoeld voor alle pabo-studenten (in sp ) die hun eigen rekenvaardigheid willen verbeteren en zich willen voorbereiden op de toets gecijferdheid op de opleiding. Dit zelfstudie-instrument is een uitkomst voor opleiders die veel contacttijd verloren zien gaan met het oplossen van rekenproblemen van hun studenten.’Keerpunt’ is opgezet volgens de elf categorie n van gecijferdheid die in het pabo-onderwijs gangbaar zijn geworden: Gevarieerd hoofdrekenen, Getalgevoeligheid, Verhoudingen, Rekenvaria, Meten, Breuken, Ordenen en vergelijken van procenten, kommagetallen en breuken, Procenten, Cijferen, Meetkunde en Toepassingen. Bij de oefenmodules op cd-rom hoort een begeleidend studieboek.In elf modules kan de student op zijn eigen niveau aan de slag met rekenopgaven. In vijf stappen wordt een moeilijkheidsgraad opgebouwd. Er worden veel voorbeelden van oplossingsmanieren gegeven, maar tegelijk krijgt de student alle ruimte om een eigen oplossingsrichting aan te houden. De opgaven zijn voorzien van feedback, waardoor de modules zelfstandig en in eigen tempo doorlopen kunnen worden. Om studenten inzicht te geven in rekenopgaven, zijn er realistische contexten aan de opgaven gekoppeld. Het programma bevat oefentoetsen op het hoogste niveau die automatisch worden nagekeken. Het programma bevat in totaal meer dan vijfduizend opgaven, waarbij op elk niveau steeds een serie van tien opgaven at random wordt aangeboden. ‘Keerpunt’ is ook geschikt voor instromende mbo-studenten evenals iedereen die zijn rekenvaardigheid wil verbeteren.