Kazematten In Het Interbellum + Overzichtskaart

Kazematten In Het Interbellum + Overzichtskaart


Auteur:H.R. Visser

  • Nederlands
  • 168 pagina’s
  • Buijten en Schipperheijn B.V.
  • mei 2002
  • Samenvatting

    Dit boek bevat allerlei wetenswaardigheden over militair-strategische achtergronden en de voorgeschiedenis van kazematten in het Interbellum. Alle verschillende linies worden chronologisch besproken, evenals het ontwerp, de bouw en de inrichting ervan. Een losse kaart laat zien waar ze lagen en wat er nog van rest.