Karmische Astrologie / 1 Maansknopen En Reincarnatie

Karmische Astrologie / 1 Maansknopen En Reincarnatie


Auteur:M. Schulman

  • Nederlands
  • 116 pagina’s
  • Schors V.O.F.
  • augustus 2014
  • Samenvatting

    KARMISCHE ASTROLOGIE MAANSKNOPEN EN REINCARNATIENa enige inleidingen over Karma en Reincarnatie geeft Schulman een komplete beschrijving van deze punten in de horoskoop in teken en huis, een hoofdstuk over de aspecten met maansknopen, enige uitvoerige voorbeelden, alsmede een appendix met hun posities van 1850-2000.VAN MARTIN SCHULMAN ZIJN REEDS VERSCHENEN: KARMISCHE ASTROLOGIE LEVENSVREUGDE EN HET GELUKSPUNTIn dit boek geeft Martin Schulman op zijn bekende onorthodoxe wijze zijn mening over het meest gebruikte, doch meestal onbegrepen element van de horoskoop: het Gelukspunt. Hij verklaart de betekenis van het Gelukspunt in de twaalf tekens en huizen alsmede de duiding van dit punt in de horoscoop van enige bekende figuren.KARMISCHE ASTROLOGIE RETROGRADE PLANETENVolgens Schulman oefenen retrograde planeten een ingrijpende invloed op het bewustzijn uit, die zich voornamelijk innerlijk afspeelt en derhalve niet altijd onmiddellijk waarneembaar is. Volgens Schulman treedt er op het gebied der betreffende retrograde planeet een onontkoombare drang naar introspectie, voorzichtigheid en analyse op, waarvan de verwerking de daarop voorbereide mens tot ontplooiing en groei kan brengen.KKARMISCHE ASTROLOGI KARMA VAN HEF NUIn ‘Karma van het Nu’ legt Schulman uit, hoe wij de planetaire energieen kunnen gebruiken om enerzijds niet in het verleden te blijven steken, anderzijds geen irreele verwachtingen over de toekomst te koesteren. Onder ‘Nu en Heden’ verstaat Schulman het evenwicht tussen ‘Toen en Straks’. Hierbij gaat hij van het standpunt uit, dat wanneer de horoscoop goed gelezen wordt, hij als een spiegel van het zelf fungeert, waarin verleden, heden en toekomst samenvallen en er derhalve terecht over ‘Karma van het Nu’ gesproken kan worden. Een wijs boek voor zowel praktisch als filosofisch ingestelde astrologen.