Boekbeschrijvingen

Kaj

Kaj


Auteur:Juni Daalmans

  • Nederlands
  • 303 pagina’s
  • Boekerij
  • oktober 2009
  • Samenvatting

    Als bij Kaj in korte tijd opnieuw leukemie wordt vastgesteld,zet zijn arts de mogelijkheden op een rij: een zwarebehandeling met amper perspectief, of naar huis metlevensrekkende medicatie. Kaj weet meteen wat hij wil:spullen inpakken en nog even ‘gewoon’ doen. Met deboodschap ‘nog drie weken tot drie maanden’ begint hijaan zijn laatste dagen. Zijn vader, Juni Daalmans, houdtgedurende deze tijd een dagboek bij.Het is een ontroerend document van een intense tijd,waarin hij ziet hoe zijn zoon nog alles uit het leven perstwat erin zit: ‘chillen’, agentje pesten, een coffeeshopopenen… Juni’s dagboek is niet alleen een ode aanvriendschap als belangrijkste medicijn, bovenal is het eenmenselijke wirwar van gedachten, overpeinzingen enlevensfi losofi e, van hoop en wanhoop en de uiteindelijkeacceptatie van een zachte dood. Juni’s laatste wens waseen afscheidsbrief, maar Kaj was alleen nog maar bezigmet leven en daarin was geen plaats voor een vaarwel.

    Exit mobile version