Kaat Mossel helleveeg van Rotterdam

Auteur:E. Palmen

  • Nederlands
  • 287 pagina’s
  • Bert Bakker
  • februari 2009
  • Samenvatting

    Haar naam was Catharina Mulder, maar in de wandeling werd ze Kaat Mossel genoemd. In een uiterst tumultueuze periode in de geschiedenis van Rotterdam verwierf ze een plek in het collectieve geheugen van de stad, en ook vaak daarbuiten. Voor de patriotten was ze de icoon van het geminachte Oranjegemeen. De orangisten zagen in haar een slachtoffer van het politieke gekrakeel dat de jaren tachtig van de achttiende eeuw in de Republiek heeft beheerst. In Kaat Mossel, helleveeg van Rotterdam beschrijft Eric Palmen deze roemruchte periode in de geschiedenis van Rotterdam. Hij duidt de invloed van de Verlichting op de sociale beeldvorming van het volk, onderzoekt de lange termijngeschiedenis van de culturele gebruiken die in het oproer een rol speelden en plaatst de verhouding tussen volk en elite – een bekend thema in de cultuurgeschiedenis – in een origineel onderzoeksperspectief. Het Rotterdamse oproer in 1783 en 1784 komt daarmee in een nieuw licht te staan. Met oog voor detail en voor de individuele levensgeschiedenissen van de hoofdpersonen in dat sociale drama ontstaat zo een dynamische cultuurgeschiedenis van de Maasstads in de tweede helft van de achttiende eeuw.