Jurisprudentie Europees recht 1963/2006

Redactie:J.W. Sap

  • Nederlands
  • 225 pagina’s
  • Juridische Uitgeverij Ars Aequi
  • mei 2007
  • Samenvatting

    Deze bundel bevat de cruciale uitspraken van het Hof van Justitie van de EG, welke van belang zijn voor het juridische onderwijs in de eerste twee jaar van de opleiding rechtsgeleerdheid. Ten behoeve van het onderwijs is elke uitspraak voorzien van een beknopte noot. Daarnaast biedt deze bundel voor de praktijkjurist een ideale verzameling van de belangrijke uitspraken op het gebied van Europees recht. InhoudsopgaveWoord vooraf25/62, HvJ EG 15 juli 1963, Plaumann26/62, HvJ EG 5 februari 1963, Van Gend en Loos6/64, HvJ EG 15 juni 1964, Costa/ENEL56 & 58/64, HvJ EG 13 juli 1966, Consten Grundig22/70, HvJ EG 31 maart 1971, AETR4/73, HvJ EG 14 mei 1974, Nold II8/74, HvJ EG 11 juli 1974, Dassonville106/77, HvJ EG 9 maart 1978, Simmenthal II120/78, HvJ EG 20 februari 1979, Cassis de Dijon8/81, HvJ EG 19 januari 1982, Becker283/81, HvJ EG 6 oktober 1982, Cilfit294/83, HvJ EG 23 april 1986, Les Verts314/85, HvJ EG 22 oktober 1987, Foto-Frost80/86, HvJ EG 8 oktober 1987, Kolpinghuis302/87, HvJ EG 27 september 1988, ComitologieC-300/89, HvJ EG 11 juni 1991, TitaandioxydeC-6/90 & C-9/90, HvJ EG 19 november 1991, Francovich en BonifaciC-267 & C-268/91, HvJ EG 24 november 1993, Keck en MithouardC-91/92, HvJ EG 14 juli 1994, Faccini DoriC- 415/93, HvJ EG 15 december 1995, BosmanAdvies 2/94, HvJ EG 28 maart 1996, Advies EVRMC-170/96, HvJ EG 12 mei 1998, LuchthaventransitC-249/96, HvJ EG 17 februari 1998, GrantC-189/01, HvJ EG 12 juli 2001, JippesC-112/00, HvJ EG 12 juni 2003, SchmidbergerC-280/00, HvJ EG 24 juli 2003, AltmarkC-224/01, HvJ EG 30 september 2003, KoblerC-105/03, HvJ EG 16 juni 2005, PupinoC-176/03, HvJ EG 13 september 2005, Kaderbesluit MilieustrafrechtC-209/03, HvJ EG 15 maart 2005, BidarC-300/04, HvJ EG 12 september 2006, Eman en Sevinger