Juridische aspecten van de mediation

Juridische aspecten van de mediation


Auteur:E. Schutte

  • Nederlands
  • 244 pagina’s
  • Sdu Uitgevers
  • september 2011
  • Samenvatting

    In de Mediationreeks worden verschillende elementen van mediation in afzonderlijke delen behandeld. De inhoud van de delen is gebaseerd op de huidige stand van de theorieontwikkeling en de behandeling ervan richt zich vooral op de relevantie voor de praktijk.Juridische aspecten van mediation geeft antwoord op de meest voorkomende vragen die in theorie en praktijk kunnen rijzen over de juridische kanten van mediation. Zo komen de mediationovereenkomst en de vaststellingsovereenkomst uitgebreid aan de orde. Daarnaast is er aandacht voor onder meer de vertrouwelijkheid, de aansprakelijkheid en het klacht- en tuchtrecht.Het boek is in toegankelijke stijl geschreven en geillustreerd met tientallen voorbeelden. Recente jurisprudentie is overzichtelijk gerangschikt. Kennis van dit boek vormt bovendien een basis voor de kennistoets ten behoeve van de registratie als mediator.