Jugendstil

Jugendstil


Auteur:Klaus-Jurgen Sembach

  • Nederlands
  • 240 pagina’s
  • Taschen
  • februari 2011
  • Samenvatting

    Jugendstil of Art Nouveau vertegenwoordigt de meest opmerkelijke poging om de eisen van het technische tijdperk te verzoenen met de eeuwige wens naar schoonheid en verheerlijking, of om ze juist tegen elkaar uit te spelen. Met deze hervormingsbeweging rond de eeuwwisseling is niet alleen omgegaan als een kunstevenement, maar is ook rekening gehouden met de economische en politieke belangen die deze beweging hebben ge•nspireerd, ondersteund of belemmerd. Het resultaat is een complex beeld van de symbiose van architectuur, meubeldesign en vakmanschap.