Jordanie

Jordanie


Auteur:G. Heck

  • Nederlands
  • 120 pagina’s
  • Deltas Centrale uitgeverij
  • 2008 editie
  • juli 2014
  • Samenvatting

    Dit land ten oosten van de Jordaan stond lange tijd in de schaduw van Israel. Het vredesoverleg in het Nabije Oosten bracht hierin verandering. Ahlan Wa Sahlan – Welkom in het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanie. Met dit bord worden alle bezoekers die op de Queen Alia International Airport in Amman toekomen, begroet; op Europese luchthavens is het vaak vergeefs zoeken naar zoveel hartelijkheid. Wie na een paar dagen Jordanie weer verlaat, weet dat dit bord geen deel uitmaakt van de marketingstrategie van het ministerie van toerisme, maar veeleer de uitdrukking is van de gastvrijheid die zo typisch is voor dit land. Op het Arabische schiereiland is er geen enkele andere plek te vinden waar men zo ongedwongen en aangenaam kan reizen en waar buitenlandse bezoekers met zoveel hartelijkheid worden onthaald, als in het land van koning Hoessein. Jordanie is dan wel een Arabisch land waar het openbare leven wordt bepaald door de wetten van de koran, maar godsdienstig fundamentalisme is onder de soennitische Jordaniers veeleer een uitzondering. Tolerantie ten opzichte van andersdenkenden staat niet enkel in de grondwet, maar wordt ook daadwerkelijk in praktijk gebracht.