Jongvee

Jongvee


Auteur:J. Hulsen

  • Nederlands
  • 39 pagina’s
  • Roodbont
  • oktober 2005
  • Samenvatting

    Het jongvee is de basis voor elk rundveebedrijf. De kwaliteit van de volgende generatie melkkoeien staat of valt bij goed jongveemanagment. Dit betekent dat jongvee niet de sluitpost mag zijn van de bedrijfsvoering, maar bovenaan uw lijstje moet staan. Kijken, signalen opvangen en hiernaar handelen vormt de basis van deze tweede thema-editie in de Koesignalenreeks.