Jong Van Geest

Jong Van Geest


Auteur:Jan Auke Walburg

  • Nederlands
  • 192 pagina’s
  • Nieuw Amsterdam
  • oktober 2010
  • Samenvatting

    Er gaat onvoorstelbaar veel maatschappelijk kapitaal verloren door de onterechte aannames over ouder worden, zoals: oplopen in leeftijd vergroot de kans op depressies en cognitieve achteruitgang, maakt eenzaam en kost de maatschappij bovendien handen vol geld.Jong van geest ontkracht vanuit de wetenschap zo goed als alle mythes over ouder worden. Het boek is een oproep aan de 55+Oers om op de drempel van een nieuwe levensfase de oude idealen uit hun jeugd weer op te pakken. Jan Auke Walburg laat zien dat het wel degelijk mogelijk is om op latere leeftijd een zinvol, productief en bevredigend leven te leiden en een mooie bijdrage te leveren aan de omgeving.Veel mensen hebben vanaf hun pensionering nog minstens twintig tot vijfentwintig jaar in goede gezondheid voor zich, kennen een grotere vrijheid dan voorheen en hebben voldoende levenservaring om verstandige keuzes te maken. Alle reden voor optimisme dus!Jan Auke Walburg is directeur van het Trimbos-instituut, het nationale wetenschappelijke instituut voor de geestelijke gezondheid. In zijn werk vormt het verbeteren van de kwaliteit van leven een rode draad.