Jong!

Jong!


Redactie:Kees de Leeuw

  • Nederlands
  • 607 pagina’s
  • Waanders
  • juni 2000
  • Samenvatting

    Je bent jong en je wilt wat. De wereld verkennen en je plaats daarbinnen bepalen. Plezier maken met leeftijdgenogen en af en toe eens helemaal uit je dak gaan. Je eerste schreden zetten op het vrijerspad. Lekker opvallen door je kleding en gedrag. Grenzen aftasten en er soms ook overheen gaan. Wij vinden het normaal dat jongeren deze behoeften hebben en ze ook bevredigen, zolang zij het daarbij maar niet al te bont maken. Wij accepteren ook dat zij dat samen doen met andere jongeren. Wij zijn eraan gewend dat er verschillende jongerengroeperingen zijn die daar ieder een eigen modus voor hebben ontwikkeld. Kortom, het bestaan van jongeren(sub)-cultueren wordt in onze samenleving algemeen aanvaard, al kunnen de uitingen van sommige van hen de nodige commotie teweeg brengen.