Jodendom In Suriname

Jodendom In Suriname


Auteur:Jan Veltkamp

  • Nederlands
  • 32 pagina’s
  • Veka productions
  • Samenvatting

    Het Joodse volk ziet zichzelf als nakomelingen van Abraham. Met hem begon het Joodse geloof. In de loop van de eeuwen hebben de Joden zich over de hele wereld verspreid. Vaak werden ze verdreven of ze vluchtten omdat er veel Joden werden vermoord. Bijna vierhonderd jaar geleden, vanaf 1639, kwamen de eerste Joden naar Suriname. Zij vestigden zich vooral op de savanne, ongeveer 50 km ten zuiden van Paramaribo op de plaats die nu bekend staat als Jodensavanne. Daar stichtten ze met name suikerrietplantages. Het gebied kwam tot grote bloei. In 1694 waren er zelfs veertig plantages. Er kwamen Sefardische (Portugese) Joden, afkomstig uit Spanje en Portugal en Asjkenazische (Hoogduitse) Joden, afkomstig uit Midden- en Oost-Europa naar Suriname. De Asjkenazische Joden waren niet welkom in Jodensavanne. Zij waren actief in de handel en nijverheid in Paramaribo. In Paramaribo staat in de Keizerstraat de synagoge Neve Shalom die nog altijd gebruikt wordt voor erediensten. Hoe verloopt een dienst in de synagoge? Wat zijn belangrijke momenten in het leven van een Jood? Wat zijn de belangrijkste feesten? Wat is er nog over van de Joodse gemeenschap in Suriname? Over al deze onderwerpen kun je lezen in dit boekje van Suriname Informatie.