Jeugdzorg SAW 4

Jeugdzorg SAW 4


Auteur:X

  • Nederlands
  • Angerenstein
  • juni 2012
  • Samenvatting

    ‘Jeugdzorg; SAW 4’ is een van de boeken voor de opleiding Sociaal-Agogisch Werk. De inhoud van dit boek is gebaseerd op de werkprocessen uit het competentiegerichte kwalificatiedossier Jeugdzorg SAW niveau 4. Dit boek bevat die thema’s die de ‘medewerker jeugdzorg niveau 4-in-opleiding’ gedurende zijn/haar opleiding veelvuldig moet raadplegen als achtergrondinformatie bij het werken aan bijvoorbeeld opdrachten, taken, beroepsproducten en/of prestaties, e.d.Profi-leren SAWOp www.profi-leren.nl vindt de SAW’er-in-opleiding, gratis: extra digitale content (dc-thema’s), met onderwerpen die minder frequent geraadpleegd hoeven te worden, of thema’s waarvan de inhoud snel verandert; diagnostische kennistoetsen bij ieder thema uit het boek, waardoor er voor de school een hele grote databank met meerkeuzevragen beschikbaar is; een zoekmachine die verwijst naar thema’s uit de boeken en/of direct toegang geeft tot thema’s die gedownload kunnen worden;verwerkingsopdrachten bij de thema’s. Opdrachten- en beoordelingsmagazijn Jeugdzorg; SAW 4 Naast dit boek is er voor de opleiding een digitaal opdrachten- en beoordelingsmagazijn Jeugdzorg; SAW 4 beschikbaar. Dit magazijn bevat opdrachten met (competentiegerichte) beoordelingsprotocollen voor het portfolio en een proeve van bekwaamheid. Bij iedere opdracht ziet de leerling welke thema’s uit de boeken Profi-leren SAW als theorie/naslag dienen bij die opdracht. Dit magazijn is verkrijgbaar met een licentie.