Jeugdzorg en jeugdbeleid

Auteur:A.J. van Montfoort

  • Nederlands
  • 192 pagina’s
  • SWP
  • oktober 2007
  • Samenvatting

    JEUGDZORG & JEUGDBELEID geeft uitleg over de Wet op de jeugdzorg, het bureau jeugdzorg en de zorgaanbieders, inclusief de justitiele jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen en de zorg voor jeugdigen met een verstandelijke beperking. Daarnaast behandelen Van Montfoort & Tilanus het gemeentelijk jeugdbeleid, van de jeugdgezondheidszorg tot het jeugd- en jongerenwerk, waarbij ze ook de ontwikkeling van het centrum voor jeugd en gezin onder de loep nemen. Zij beschrijven het beleid vanuit een kader, waarmee inzichtelijk gemaakt wordt hoe het beleid zich ontwikkelt en welke langetermijndoelstellingen de overheid nastreeft met de verschillende beleidsmaatregelen. Ook de geschiedenis van het beleid komt aan bod. De auteurs hebben niet de pretentie van een volledige geschiedschrijving, maar het beleid van vandaag bouwt voort op het beleid in het verleden. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen in het beleid helpt de lezer het huidige beleid te doorgronden.JEUGDZORG & JEUGDBELEID is uitermate geschikt voor het hoger beroepsonderwijs en voor universitaire studenten die een overzicht van het beleidsterrein nodig hebben. Voorts is het nuttig voor iedereen die werkt in of ten behoeve van jeugdzorg en jeugdbeleid en voor een ieder die een goed inzicht wil verkrijgen in een breed beleidsterrein.