Jeugdstrafrecht

Jeugdstrafrecht


Auteur:Jolande Uit Beijerse

  • Nederlands
  • 266 pagina’s
  • Maklu
  • december 2013
  • Samenvatting

    Over het boek:Jeugdigen tot 18 jaar hebben, ongeacht van welk feit ze worden verdacht, recht op een aparte behandeling op basis van eigen wetten, procedures, autoriteiten en instellingen. In het voorliggende handboek wordt op een verfrissende manier beschreven hoe dit uitgangspunt in de Nederlandse rechtspraktijk heeft vorm gekregen. Daarbij wordt geregeld terugverwezen naar de beginselen ofwel de achterliggende principiele keuzes en bedoelingen van de wetgever.Het boek is geschreven vanuit een eigentijdse benadering waarbij het jeugdstrafrecht niet wordt behandeld vanuit het systeem van de wet, maar vanuit de gang van zaken in de rechtspraktijk. Zo vindt de lezer bijvoorbeeld een ruime behandeling terug van de buitengerechtelijke afdoening door bureau Halt en het Openbaar Ministerie omdat het gros van de door jeugdigen gepleegde misdrijven in Nederland op deze manier wordt afgehandeld. Ook zijn er aparte hoofdstukken gewijd aan de situatie op het politiebureau c.q. het verblijf in de politiecel en de fase van het voorarrest en alternatieven in dat kader, vooruitlopend op de straf.De vele praktijkvoorbeelden en citaten uit de oorspronkelijke memorie van toelichting ter illustratie van de achtergrond van de huidige bepalingen, maken dit boek zeer toegankelijk en een aanrader voor iedereen die in de werking en achtergronden van het Nederlandse jeugdstrafrecht geinteresseerd is.Over de auteur(s):Mr. dr. Jolande uit Beijerse is universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze doceert daar het vak jeugdstrafrecht en jeugdbeschermingsrecht in de masters strafrecht en criminologie en doet onderzoek op het terrein van het (jeugd)strafrecht.Ze treedt geregeld op als docent in specialisatiecursussen jeugdrecht voor advocaten, is rechter-plaatsvervanger bij het team jeugd van de rechtbank Rotterdam, lid van de commissie van toezicht van justitiele jeugdinrichting de Hartelborgt en lid van de redacties van Proces en Youth Justice.