Jeugdliteratuur voor de beroepspraktijk

Jeugdliteratuur voor de beroepspraktijk


Auteur:T. Meelis-Voorma

  • Nederlands
  • 288 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • maart 2012
  • Samenvatting

    Veel opleidingen werken al sinds jaar en dag naar volle tevredenheid met Jeugdliteratuur voor de beroepspraktijk. Het boek wordt ervaren als zeer volledig en informatief, maar ook als uiterst toegankelijk studenten.Jeugdliteratuur voor de beroepspraktijk wordt ondersteund via www.pabowijzer.nl met daarop het online boek en samenvattingen per hoofdstuk.In deze vijfde druk is een groot aantal boektitels geactualiseerd, zodat het boek up-to-date blijft. Bij de lessuggesties is geprobeerd om aansluiting te zoeken bij de nieuwe referentieniveaus. In deze nieuwe editie is er speciale aandacht voor de historische canon in de paragraaf Geschiedenis in een boekenkast, die aan elk hoofdstuk is toegevoegd. Gebleven is de aandacht voor de ontwikkeling van de literaire competentie van kinderen en voor de verschillende genres.In de indeling van de leerstof is een helder onderscheid aangebracht tussen theorie en praktijk. In de praktijkgedeelten zijn bij elk genre lessuggesties opgenomen om een zo concreet mogelijk beeld te geven van de manier waarop met het genre gewerkt kan worden. In de voorbeeldlessen en de portfolio-opdrachten is geprobeerd zo veel mogelijk verschillende werkvormen aan bod te laten komen.Bij elk genre is er ook een paragraaf opgenomen waarin aangegeven wordt hoe je met dat genre kunt werken bij andere vakken. Jeugdboeken horen niet alleen thuis in de taallessen, maar kunnen een stimulans zijn bij alle onderdelen van het basisonderwijs.