Jeu de boules

Jeu de boules


Auteur:Henk Reesink

  • Nederlands
  • Samenvatting

    Door de sterk groeiende belangstelling voor het oude “jeu de boules” is er behoefte ontstaan aan een handzaam boekje waarin op eenvoudige wijze de spelregels en de elementaire tactische beginselen van het spel worden uiteengezet. De auteur, Henk Reesink, zelf een verwoed speler en verzamelaar, heeft de tekst doorspekt met talloze anecdotes uit de rijke geschiedenis van het boulesspel.