Jellema Bouwtechniek / 4B Omhulling Gevels

Auteur:Ch. Rentier

  • Nederlands
  • 215 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • mei 2005
  • Samenvatting

    Onthulling – gevels uit de reeks Bouwtechniek behandelt de verschillen soorten gevels. Beschreven wordt met welke technische eisen rekening gehouden moet worden bij de keuze van een gevel. Gevelonderhoudsinstallaties worden in een apart hoofdstuk besproken.