Je luistert wel, maar je hoort me niet

Je luistert wel, maar je hoort me niet


Auteur:Annie Blokhuis

  • Nederlands
  • 226 pagina’s
  • Garant
  • augustus 2011
  • Samenvatting

    Communicatie lijkt iets vanzelfsprekends, maar er komt eigenlijk veel bij kijken. Naast de taal spelen ook allerlei andere factoren een rol, waar vaak geen rekening mee wordt gehouden: informatieverwerking, alertheid, concentratie, tijdsbesef en emoties. Juist bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking kunnen deze zaken de communicatie ernstig belemmeren.Dit boek biedt een methodiek, het communicatieprofiel, waarin deze factoren in beeld worden gebracht zodat de omgeving beter op hen kan inspelen en goed bij hen kan aansluiten. Dat kan veel (gedrags)problemen voorkomen.In het eerste deel staat beschreven welke hersenfuncties te maken hebben met communicatie. Belangrijke neurologische begrippen worden uitgelegd en met praktijkvoorbeelden ondersteund.Het tweede deel licht toe hoe emoties en specifieke stoornissen invloed kunnen hebben op de manier waarop iemand communiceert.Het derde deel geeft aan hoe men een communicatieprofiel kan maken en illustreert dat opnieuw met praktijkvoorbeelden. Het boek richt zich op begeleiders, leerkrachten en alle anderen die, al dan niet beroepshalve, omgaan met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking: (ortho)pedagogen, psychologen, logopedisten en sociaal-pedagogische hulpverleners.