Jan Rap En Zijn Maat Moeder Van David S

Jan Rap En Zijn Maat Moeder Van David S


Auteur:Yvonne Keuls

  • Nederlands
  • 498 pagina’s
  • Ambo
  • augustus 2001
  • Samenvatting

    De hoofdpersonen in de beroemde sociale romans van Yvonne Keuls, waarin fictie en werkelijkheid een hechte eenheid vormen, zijn geen zielige figuren. Het zijn in wezen sterke figuren die in een ellendige situatie terecht zijn gekomen. Thema’s als leed en onmacht, angst, onwil en het grote gemis aan liefde, maar ook schuld en eigen verantwoordelijkheid worden met warmte behandeld. Jan Rap en z’n maat is een fascinerend verslag over de ervaringen die Yvonne Keuls opdeed in een opvangcentrum voor jongeren. In dit boek – feitelijk haar prozadebuut – ventileert zij haar verontwaardiging over de manier waarop de gemeente Den Haag omging met de opvang van dakloze jongeren. De moeder van David S. verhaalt de geschiedenis van een gezin waarvan de oudste zoon drugsverslaafde is. Keuls wilde in dit boek de drugsproblematiek bewust vanuit het standpunt van de ouders benaderen om hen te kunnen helpen hun leven weer op te pakken en tot een nieuwe relatie met hun kind te komen.